Bratislava

Postulant, deň zasvätených...

1.2. sme prijali do rehole Petra z Prievidze. Už na druhý deň prednášal v katedrále prosby za zasvätené osoby. O pár dní sme cestovali do Poľska.

Peter Pikulík dostal vyrozumenie o prijatí do rehole v deň svojich 25. narodenín. O necelé 2 týždne – na prvý piatok mesiaca február pricestoval s mamkou do nášho kláštora v Bratislave. Zhodou okolností práve v tento mesiac začíname v Bratislavskej arcidiecéze rok modlitieb za duchovné povolania (od 14.2.2019 do 14.2.2020).

Hneď na druhý deň (2. februára) sa s nami zúčastnil v katedrále sv. Martina v Bratislave sv. omše z príležitosti Dňa zasväteného života. Sv. omši predsedal a prítomným sa prihovoril o. arcibiskup Stanislav. Toho roku organizáciu zabezpečovali bratia tešitelia a sestry tešiteľky. Do liturgickej asistencie pozvali bohoslovcov od verbistov, redemptoristov i našich bratov juniorov. Po sv. omši sme si v aule seminára vypočuli prednášku br. Jeremiáša OFM o jednote a pozreli sme si dokumentárny filmík o spojení konferencie predstavených mužských a ženských reholí na Slovensku, ku ktorému došlo 1.1.2019.

V utorok 5. februára sme s Petrom Pikulíkom a bratmi juniormi cestovali do poľského Głogówka, aby sa pripojil k ôsmim chalanom absolvujúcim úvodnú rehoľnú formáciu – tzv. postulát. Cestou sme sa zastavili v Olomouci. Navštívili sme kostol sv. Michala, prezreli sme si historické centrum mesta a zvládli sme aj obed v reštaurácii u sv. Krystýna – jediný voľný stôl bol rezervovaný na nejakého p. Nemravu J - keď sme uistili personál, že to stihneme do hodiny, prijali nás a všetko bolo super. Po obede sme v katedrále sv. Václava slávili sv. omšu. Následne nám p. kostolník priblížil dejiny katedrály, ako aj osobu sv.  Jána Sarkandera, ktorý pôsobil v Olomouci a ktorého relikviár s telesnými pozostatkami sa nachádza v tomto chráme. Navštívili sme aj arcidiecézne múzeum nachádzajúce sa hneď pri katedrále.

Cestou sme sa ešte zastavili v Krnove, kde nás br. Bogdan pohostil a ukázal nám kostol a kláštor minoritov. V roku 1997 mesto zasiahla ničivá povodeň. Voda v kostole siahala takmer až po bohostánok. Kvôli tomu bolo potrebné obnoviť prakticky celý interiér kostola. V kláštore rekonštrukčné práce stále prebiehajú.

Hoci nás GPS viedla po kadejakých vedľajších cestách, do Głogówka sme prišli presne na večeru. Pochutili sme si a hneď sme si mohli prehodiť pár slov s postulantmi ako aj s bratmi tunajšej komunity. Večer sme sa ešte stretli na tzv. rekreácii.

V stredu po sv. omši v kaplnke postulátu sme vyrazili do okolia Głogówka. Navštívili sme františkánsky kláštor v Prudniku, ako aj celu, v ktorej bol v 50-tych rokoch väznený kard. Wyszyński. Potom sme zamierili na neďaleký zámok Moszna. P. sprievodkyňa nám prezradila, že v deň smrti jedného z posledných majiteľov zámku sa zasekol tunajší výťah a tímom, ktoré sa ho pokúšali spojazdniť sa diali čudné veci, čoho bola aj ona sama svedkom, preto nikto nemá odvahu opätovne sa púšťať do jeho opravy. Spýtala sa nás na náš názor. Odporučili sme, aby sa nebáli a modlili sa za zosnulého, pretože keď Pán Boh dovolí mimoriadne javy v súvislosti so zosnulým je to najpravdepodobnejšie znak, že potrebuje naše modlitby, aby sa dostal do neba. Výlet sme ukončili návštevou Opola. Vo františkánskom kostole nás zaujal o.i. zvonček pri spovedelnici pre tých, ktorí chcú prijať sviatosť zmierenia. Zaujímavo je tiež spojená nová budova tunajšej univerzity s kostolom Panny Márie Bolestnej. Po návrate do Głogówka bol nevšedným zážitkom ping-pong s magistrom postulantov – br. Marcinom, ktorý hráva 3. poľskú stolnotenisovú ligu.

Štvrtok sa niesol v znamení návratu. Po rannej sv. omši a raňajkách sme sa rozlúčili s tunajšími bratmi. Cestou sme sa zastavili v Orlovej u brata Patrika a v Brne, kde sme vysadili brata Petra Macháčka. Keďže viacerí sme sa necítili najlepšie, prehliadku Brna sme si podarovali a vďačný Bohu za všetko, čo nám doprial, sme sa vrátili do Bratislavy.

Text: br. Martin; foto: archív OFMConv., archív tkkbs