Bratislava

Bratislava: Miništrantské sľuby

Piati chlapci z Karlovej Vsi boli dnes slávnostne uvedení do liturgickej služby miništrantov. Siedmi boli uvedení do druhého stupňa miništrantskej služby. Piati chlapci z Karlovej Vsi boli dnes slávnostne uvedení do liturgickej služby miništrantov. Siedmi boli uvedení do druhého stupňa miništrantskej služby.

Najprv počas „detskej“ svätej omše o 10.00 hod. P. Lucián, správca našej farnosti, prijal sľub „horlivo, zbožne a radostne miništrovať“ od piatich kandidátov, ktorí po absolvovaní prípravy a zvládnutí testu, boli oficiálne prijatí do radov miništrantov a od teraz môžu počas sv. omší nosiť na miništrantských albách krížik v tvare gréckeho písmena tau.

Počas sv. omše o 11.30 P. Lucián prijal obnovenie miništrantského sľubu od kandidátov na druhý stupeň miništrantskej služby, ktorí sa na svoje poslanie pripravovali intenzívnym trojmesačným kurzom taktiež zakončeným testom. P. Lucián chlapcov povzbudil k horlivosti v miništrovaní aj počas začínajúcich sa letných prázdnin a k vydávaniu svedectva príkladného kresťanského života. Po zložení sľubu im boli udelené krížiky v podobe františkánskeho kríža, aký visí v presbytériu karloveského Kostola sv. Františka.

Text: br. Martin