Bratislava

BA-miništranti: vyhodnotenie + prázdniny

Vyhodnotili sme miništrantskú súťaž za r. 2018. Jarné miništrantské prázdniny boli celkom pestré.

V miništrantskej súťaži tretí krát za sebou zvíťazil Kristián Behún. Tentoraz prekonal 1000 bodovú hranicu – o 69 bodov a zároveň o 7 bodov doterajší rekord Samuela Sirotu z roku 2014. Potešiteľná je zvýšená aktivita gymnazistov. Obsadili 2. a 3. miesto a v prvej desiatke sa umiestnili ďalší dvaja. Keďže sa nie všetci z tých najaktívnejších zúčastnili odovzdávania odmien, boli na fotku pridaní dodatočne J

Jarné prázdniny sme začali pondelkovou turistikou na novú rozhľadňu na Veľkej Homoli, pokračovali lozením po skalách (Traja jazdci), sánkovačkou na Zochovej chate a skúškou ľadu na tamojšom rybníku.

V utorok sme dali futbal na umelej tráve na Partizánskej lúke. Zistili sme, že zub času nahlodal toto predtým výborné športovisko a tak sme raz museli loptu loviť z blízkeho potoka J

V stredu sme sa lyžovali na Skalke pri Kremnici. Pán Boh nás obdaril výnimočne krásnym počasím. Stretli sme tu veľa známych z farnosti. Cestou naspäť sme zviezli dvoch stopárov s igelitovým mechom. Boli v ňom bagety...

Vo štvrtok ráno sme boli na sv. omši v Tv Lux. Neskôr sme šli na bicykloch do Marianky, kde sme sa krátko pomodlili, opekali sme cca na Lúke pri lanovke a zahrali sme si futbal na školskom ihrisku.

V piatok sme v rámci mestskej hry vytvorili 2 tímy po 6 miništrantov. Každý tím dostal batoh s pomôckami a mobil s nápovedami a možnosťou zavolať do centrály, kde nás sledovali pomocou GPS. (Raz nám oni zavolali, keď videli, že sme dlhší čas mimoJ)

Nakoniec som poprosil chlapcov, aby napísali, čo sa im najviac páčilo. Ponúkam niekoľko citátov:

Turistika sa mi páčila veľmi, lebo som si dal nejaký tréning, a najviac sa mi páčilo liezť po skalách, guľovať sa, sánkovať sa dole cestou a chodiť po ľade až na prepadnutie. (Matúš)

Na lyžovačke sa mi páčilo to, že som sa naučil lepšie lyžovať a najlepšie bolo, že keď sme sa vracali späť, tak sme stretli dvoch stopárov a keď sme ich zobrali, tak nám dali odmenu. (Jakub)

Páčila sa mi cyklistika, že sme mohli ísť rýchlo dole kopcom a mohli si opekať so smiechom. (Dávid)

Ešte sa mi páčilo miništrovanie v TV LUX. Určite by bola moja prababka na nás hrdá, ktorá pozerala omše každý deň. (Dávid)

Páčilo sa mi, že som sa mohol zúčastniť hry City game. Páčili sa mi všetky úlohy.. . a páčil sa mi ten poklad na konci. (Filip)

Vtipné bolo, keď sme sa na City game stratili a pri Čumilovi sme obišli systém a vo Funki Punki dostali palacinky. (Jakub N.)

Na City game sa mi páčil aj príbeh o Viliamovi, ktorý sa stratil a záhada, ktorú sme vyriešili a zámok, ktorý sme vylúštili. (Matúš)

Text: br. Martin + chlapci; foto: br. Martin