Bratislava

Svätopavlovská farská púť

Vo štvrtok ráno 18. júna sa pohol autobus so 47 pútnikmi do Ríma. Sprievodcu nám robil páter Tomáš Lesňák. Vo štvrtok ráno 18. júna sa pohol autobus so 47 pútnikmi do Ríma. Sprievodcu nám robil páter Tomáš Lesňák. V jednej osobe sa v ňom celou cestou skrýval okrem kňaza aj sprievodca, organizátor, navigátor, dôverník... Putovali sme po stopách sv. Pavla. Bol to pre nás čas milosti.

V Padove v bazilike sv. Antona, kde sme mali sv. omšu a stihli sme si obzrieť aj hrob sv. Leopolda Mandiča.

Na druhý deň páter Tomáš v kaplnke baziliky sv. Jozefa Kupertínskeho v Osime priamo pri jeho pozostatkoch odslúžil sv. omšu. Ďalej sme sa zastavili v Lorete v sanktuáriu svätého domu a na večer nás ubytovali v Lanciane v Casa di San Francesco, hneď pri kostole eucharistického zázraku.

V sobotu 20.júna sme navštívili hrob sv.Pátra Pia v San Govani Rotondo a sv. omšu sme mali v jaskyni zjavenia sv. Archanjela Michala v Monte Sant´Angelo.
V nedeľu sme mali omšu v kaplnke Eucharistického zázraku v Lanciane. V Manopelle sme si prezreli tvár Pána Ježiša, ktorú zanechal na Veronikinej šatke a v Ortone sme si prezreli relikvie sv. Tomáša Apoštola.

V pondelok sme sa ubytovali v Ríme v Seraphcum. Večer sme ukončili prehliadkou Ríma. Najnáročnejší deň nášho putovania začal sv. omšou v katakombách sv. Kalixta. Plných 9 hodín sme putovali za pamiatkami Ríma.V stredu sme nám odslúžil sv. omšu náš farník , kňaz a budúci riaditeľ slovenského vydania Vatikánskeho rozhlasu Jozef Bartkoviak spolu s pátrom Tomášom v krypte baziliky sv. Petra. Po audiencii sme skončili na exkurzii Vatikánskeho rozhlasu, kde nahrali s niektorými pútnikmi aj interview.

Vo štvrtok 25.júna sme vyrazili do Assisi ráno už o 5.00, kde sme strávili celý deň. Je to naozaj očarujúce malebné mestečko.

Domov sme cestovali celú noc. Vrátili sme sa plní dojmov, zážitkov, darov, milostí...
Vďaka patrí nielen šoférom, pátrovi Tomášovi, ale hlavne Božej prozreteľnosti, ktorá nás sprevádzala. Myslím, že vďaka tejto púti sa upevnilo naše farské spoločenstvo a naša viera sa prehĺbila.


Text a foto: Jána Sojková