Bratislava

Brehov: miništrantský tábor

Aj v tomto roku sme absolvovali dobrodružný miništrantský tábor v Brehove.

Hoci sa na neho v tomto roku prihlásilo menej chlapcov ako v minulom roku, nijako to neobmedzilo pestrosť nášho programu, ktorý sme my animátori usilovne pripravovali ešte pred táborom. Do Brehova sme sa vybrali o dva dni skôr ako sa začal oficiálny program, aby sme ešte dotiahli program do dokonalosti. Väčšina animátorov prišla do Brehova v nedeľu podvečer.

V pondelok sme začali s prieskumom terénu na splav v zložení tímu: Jonáš, Samo, Paco a Majka. Ja a Samo sme išli na člne a Paco s Majkou popri Ondave. Našou úlohou bolo nájsť vhodné miesto na vylodenie na mieste sútoku Ondavy a Latorice. Nakoniec však naša operácia narazila na početné problémy a pri prevoze Paca a Majky z jednej strany Ondavy na druhú sme prederavili čln a následne sme sa vylodili v bažine. Miesto na vylodenie pri sútoku sme však mali obhliadnuté a úlohu sme splnili. Počas našej expedície zatiaľ druhý tím v zložení: br. Peter, Paťo, Kubo a Miška usilovne upratovali kláštor. V pondelok večer prišla prvá várka miništrantov s Bratislavy.
V utorok prišli miništranti zo Žakoviec, Spišského Štvrtka a ďalších obcí. Začali sme zoznamovacími aktivitami a poobede sme hrali futbal. Večer sme mali svätú omšu a následne sme si pozreli zaujímavé scénky vrátane tej animátorskej, ktorá nám stvárnila príchod svätého Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu, keďže to bola aj naša tohtoročná téma.
Streda sa pre nás začala rannou svätou omšou vo farskom kostole a po raňajkách sme sa vrhli do našej dobrodružnej splavovej púte do dediny Rad. Začínali sme pri Brehove na rieke Ondava a končili sme na sútoku Ondavy a Latorice, teda na mieste, kde vzniká rieka Bodrog. Hoci sa plavba zdala byť spočiatku rutinná, postupom času sa menila na mimoriadny zážitok. Najzaujímavejšou časťou bolo asi vylodenie na breh, kedy sme na jednej strane rieky Bodrog vykladali miništrantov a potom sme museli preplávať na druhú stranu, kde sme nakladali člny do auta a vracali sme sa do Brehova pre druhú várku miništrantov. Nakoniec sme sa ale všetci stretli v Rade, kde nás bohato občerstvili. Zastavili sme sa aj pri telesných pozostatkoch Štefana Iglódyho, minoritského mučeníka, kandidáta na blahorečenie. Z Radu sme mali v pláne prebrodiť na člne Latoricu a vrátiť sa pešo do Brehova. Zarastená cesta, vietor, krátke lano a silný prúd nám však skomplikovali túto, na prvý pohľad jednoduchú úlohu a tak sme sa do Brehova vrátili až za tmy.
Ani vo štvrtok ráno sme si nenechali ujsť svätú omšu, po ktorej nasledovala liturgická náuka a krúžky. Poobedie sme strávili v Zemplínskom Jastrabí, kde čakal chlapcov športový deň. Najzaujímavejší bod programu však bola tajná nočná hra v okolí klášotra. Hoci pri jej príprave a na začiatku sme začínali byť skeptickí, nakoniec sa veľmi vydarila. K dispozícií sme totiž mali všetky budovy v okolí brehovského kláštora, takže nástrahy starej fary alebo opustenej chaty boli pre chalanov skúškou odvahy.
V piatok nás opäť po svätej omši čakala liturgická náuka a krúžky. Poobede sme sa pustili do hľadania pokladu po celej dedine. Našťastie koordinátor - brat Martin nás na bicykli zachraňoval, keď sme sa dostávali mimo trasy. Večer chlapcov čakal galavečer s dražbou cien, ktoré si mohli kúpiť za peniaze, nazbierané za aktivitu počas celého tábora. Veľmi sa im to páčilo.
V sobotu po svätej omši sme postupne začali upratovať a baliť sa na cestu domov. Hoci sme vedeli, že tábor sa skončil, pekné spomienky s nami pretrvajú naďalej.

Text: Jonáš, foto: br. Peter P.