Bratislava

Cesta do Šaštína ako príprava na Rím

Ôsmi statoční Bratislavčania pod vedením pátra Luciána sa v sobotu 4. júla dali na cyklocestu do Šastína.

Ôsmi statoční Bratislavčania pod vedením pátra Luciána sa v sobotu 4. júla dali na cyklocestu do Šastína.

Cieľom púte bola návšteva národnej svätyne a tiež malý tréning v príprave na augustovú púť do Assisi a Ríma.

Radosť zo stretnutia so Sedembolestnou Pannou Máriou, prijemná atmosféra medzi cyklistami, krásne počasie a bufety s kofolou spravili, že etapu 133 kilometrov (od kláštora minoritov v Karlovej Vsi) naši cyklistický nadšenci zvládli bez problémov.

Touto cestou pozdravujeme ostatných nádejných cyklopútnikov augustovej cesty do Ríma a povzbudzujeme ich k vytrvalému tréningu, lebo je pred nami náročná trasa.

Text a foto: P. Lucián