Bratislava

Bratislava: Pochod za život

Minoriti z Bratislavy, Levoče a Spišského Štvrtku spolu so svojimi veriacimi sa 22. septembra tohto roku pridali k Národnému pochodu za život, ktorý sa na Slovensku konal už po tretí krát. Týmto spôsobom chceli vyjadriť, že život človeka je neoceniteľný a preto ho treba chrániť od počatia až po prirodzenú smrť.

Text: lmb, foto: archív OFMConv.