Bratislava

Bratislava: Karloveské hody

V Bratislave - Karlovej Vsi sa hodová slávnosť koná pri príležitosti sviatku sv. Michala Archanjela. Má nielen cirkevný charakter, ale aj občiansky. Tohtoročné slávnosti v Karlovej Vsi sa začali na námestí sv. Františka v piatok 27. septembra požehnaním dvoch hodových strapcov miestnym farárom p. Luciánom Boguckim. Jeden z nich bol odnesený do Líščieho údolia a druhý do kostola sv. Michala, kde o 18.00 hod. bola slúžená sv. omša za zomrelých Karlovešťanov. Po nej sa veriaci presunuli na modlitbu ku krížu, ktorý stojí na začiatku Karlovej Vsi.

Hodový duchovný program pokračoval v sobotu večer v kostole sv. Františka koncertom mladého súboru starej hudby Il Cuore Barocco.

Nedeľa bola dňom vyvrcholenia svätomichalských slávností. Hodovej sv. omši v starom karloveskom kostolíku predsedal a Božie slovo hlásal p. Igor Kráľ, správca farnosti na nitrianskej Kalvárii. Touto Eucharistiou Karlova Ves poďakovala, okrem iného, za tohtoročnú úrodu, prinášajúc v obetných daroch hojné ovocie zeme a práce ľudských rúk. Po slávnostnej liturgii sa pozvaní hostia premiestnili do minoritského kláštora na hodový obed.

Text: lmb; foto: Miroslav Šimko