Bratislava

Bratislava: Ako sme oslávili sv. Františka

Slávenie sviatku sv. Františka z Assisi bratia minoriti začínajú vždy 3. októbra. V preddeň dávajú do poriadku nielen spoločne priestory v kláštoroch, ale aj svoje srdcia konajúc prísny pôst. Vo večerných hodinách sa spolu s veriacimi zúčastňujú na pobožnosti na oslavu Františkovej smrti, ktorá sa vola Transitus. V bratislavskej komunite tohtoročnej pamiatke odchodu sv. Františka do večnosti predsedal gvardián, p. Jaroslav Mária Cár. Ešte pred tým bola odslúžená sv. omša z vigílie slávnosti sv. Františka, pri ktorej členovia miestneho bratstva františkánskeho svetského rádu obnovili svoje prisľúbenia. Tento večer sa zároveň stal príležitosťou na spoločné stretnutie miestnych komunít prvého a tretieho rádu pri malom posedení v priestoroch karloveského kláštora.    

Samotný spomienkový deň Poverella, sa začal slávením svätých omši pre žiakov a študentov Spojenej školy sv. Františka a skončil slávnostnou sv. omšou vo farskom kostole. Tohtoročným celebrantom a kazateľom bol správca farnosti na bratislavskej Kalvárii p. Oskar Vaľko z rehoľe dominikánov. Spolu s nim koncelebrovali: Otec Andrij Yevchuk, sekretár Apoštolskej nunciatúry na Slovensku, dp. Matej Balázsi, kaplán zo Skalice a karloveský rodák, a p. Michal Ledecký, farár v Lavinio v Taliansku a tiež miestni minoriti.

Oslavy sviatku svojho zakladateľa zakončili bratia minoriti v kláštornom refektári spoločnou večerou v rehoľnom kruhu.

Text: lmb; foto: Miroslav Šimko