Bratislava

Obnova pre mužov ´19

Niečo viac ako dvadsať mužov vo veku 33 plus sa z Bratislavy ešte uprostred babieho leta (od 11.októbra 2019) vydalo na trojdňovú duchovnú obnovu do Lúčok pri Kremnici. V priestoroch Kresťanského centra pre nepočujúcich ich rovnako milo ako minulý rok prijal vedúci centra kňaz Robert Colotka a jedna sestra, ktorá slúžila ako kuchárka. Eucharistie sme slávili v blízkom gotickom kostolíku. Prednášky v priestoroch centra mal páter Tomáš Lesňák. Venovali sme sa téme, ktorej sa ako manželia a otcovia neustále potrebujeme zaoberať a ňou je naše stavovské povolanie. Bol čas aj na krátku prechádzku a varenie gulášu. Vďaka Bohu a všetkým, ktorí nám umožnili tento čas na našu vnútornú obnovu.