Bratislava

Duchovná obnova pre ženy

Z túžby po duchovnej obnove, akú si už niekoľko rokov organizovali v našej bratislavskej farnosti muži, pripravili podobnú iniciatívu minulý rok aj ženy. Konala sa v Senci. Na ňu nadviazala tohtoročná obnova v priestoroch jezuitského domu v Ivanke pri Dunaji.

Témou tejto obnovy bolo povolanie ženy a veľká dôvera, ktorú do žien vkladá Pán Boh. Asi osemnásť (a v poryvoch aj niečo viac) účastníčok malo možnosť oddýchnuť si, pomodliť sa, vyspovedať sa a konfrontovať sa s Božím slovom. Trojdňová obnova, ktorá začalal v piatok 18. októbra večernou sv. omšou za rodiny v kostole sv. Františka v Bratislave - Karlovej Vsi, vyvrcholila nedeľným obedom a krátkou prechádzkou.