Bratislava

Minoriti z BA pozývajú na Novénu

Tohto roku sa Nepoškvrnené počatie Panny Márie bude sláviť v pondelok 9.12., nakoľko na 8.12. pripadá druhá adventná nedeľa. Novéna preto začne až v sobotu 30.11.

Vo františkánskej tradícii je slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie jedným z najväčších sviatkov. Matka Božia v tajomstve nepoškvrneného počatia je patrónkou serafínskeho rádu a preto sa bratia na jej sviatok snažia pripraviť čo najlepšie. K tejto príprave slúži slávnostný deviatnik, ktorý chcú rehoľnici prežiť spolu s veriacimi.

Bratia minoriti z farnosti sv. Michala Archanjela v Bratislave – Karlovej Vsi pozývajú mariánskych ctiteľov do kostola sv. Františka z Assisi na slávnostnú novénu pred Nepoškvrneným počatím Panny Márie každý deň o 18:00 hod. Témou tohtoročnej novény je: Nepoškvrnená Panna Mária, matka všetkých povolaní. Počas novénových dni sa budú veriacim prihovárať slovenskí a českí minoriti.

Na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie 9. decembra v Karlovej Vsi privítame vojenského ordinára Mons. Františka Rábeka, ktorý bude predsedať sv. omši o 18:00 hod.

novena2019 program