Bratislava

BA Karlova Ves: Sviatok Nepoškvrnenej

Novena mini

Karloveská farnosť sv. Michala Archanjela sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie každoročne slávi spolu s niektorým z otcov biskupov.

Tohto roku 9. decembra do Bratislavy Karlovej Vsi zavítal vojenský ordinár Mons. František Rábek.

Otec biskup predsedal sv. omši o 18:00 hod. a spolu s ním ju slúžili aj niektorí bratia minoriti z miestnej komunity. Vo svojej kázni, okrem iného, pán biskup povedal: „Panna Mária, na základe skutočnosti, že je milostí plná, to znamená otvorená pre vzťah k Bohu a naplnená Božou láskou, veľkodušne prijíma aj tú úlohu, ktorú jej Pán Boh zveruje, aby sa stala matkou Božieho syna. A vieme z jej života ako si počínala vo všetkých tých situáciách, či už to bol Betlehem, útek do Egypta alebo desaťročia tichého života v Nazarete alebo potom počúvanie jej vlastného syna a rast vo viere až do tej miery, že dokázala s touto vierou a nádejou stáť poď jeho krížom vyrovnane, až po radosť z Ježišovho zmŕtvychvstania a po službu prvotnej začínajúcej cirkvi.“

Hlavný celebrant na záver dodal: „Panna Mária zostáva našou duchovnou matkou a prihovára sa za nás u svojho syna, vyprosuje nám Božiu pomoc, Božiu milosť, aby sme aj my zvládli náš život vo svetle Božej pravdy a mohli sme splniť tie úlohy, ktoré každému z nás Pán Boh pripravil a dáva. Takže obráťme sa aj dnes alebo často aj inokedy na Matku Božiu tou krátkou ale dôležitou prosbou: Bez poškvrny počatá Panna Mária, oroduj za nás.“

Bratia minoriti a miestni farníci sa na sviatok Nepoškvrneného počatia už tradične pripravovali slávnostnou novénou, ktorú tohto roku viedli rehoľnici z Bratislavy, Levoče, Spišského Štvrtku, Brna a Jihlavy. Tohtoročnou témou novénovych príhovorov bolo: Panna Mária Matka všetkých povolaní.  

Text: P. Lucián M. Bogucki, OFMConv.; Foto: Miroslav Šimko a Peter Kozma, OFMConv.