Bratislava

Karloveský farský ples 2020

Každoročný ples sa nekonal v priestoroch Kamel Klubu (Karloveské centrum kultúry), ale v UPeCe (Univerzitné pastoračné centrum) na Starých Gruntoch, a to v sobotu 18. januára.

Farský ples 2020 otvoril nový správca karloveskej farnosti páter Lucián M. Bogucki, OFMConv., ktorý privítal vyššie 170 účastníkov spoločnej zábavy na čele s vicestarostom mestskej časti p. Branislavom Zahradníkom a jeho manželkou. Následne poďakoval všetkým organizátorom tohto podujatia i účinkujúcim. O živú hudbu sa postarala rómska skupina Lomnické Čháve.

Neodlučiteľnou atrakciou farských plesov je tombola, ktorej hlavnou cenou bol televízor darovaný starostkou Karlovej Vsi. Výťažok z tomboly vo výške 1542 euro poputoval do Útulku sv. Františka v Levoči.

Text. lmb; foto: Miroslav Šimko

Fotografie z plesu si môžete pozrieť na stránkach karloveskej farnosti.