Bratislava

Pozvánka na DOD

V stredu 4.3. bude na našom Gymnáziu sv. Františka z Assisi v Bratislave - Karlovej Vsi Deň otvorených dverí.

Sme jediné katolícke 4-ročné gymnázium Bratislavskej arcidiecézy popri dvoch sesterských rehoľných. Radi Vám ukážeme náš inšpiratívny každodenný život ale aj mimoriadne príležitosti, ktoré sú súčasťou štúdia na našej škole. Ste vítaní.