Bratislava

Zákaz verejného slávenia bohoslužieb v BA Karlovej Vsi

Milí Karlovešťania,

v duchu poslušnosti cirkevným a štátnym predstaveným a ich nariadeniam so žiaľom v srdci vás informujem, že v Kostole sv. Michala Archanjela a v Kostole sv. Františka v Karlovej Vsi sa nebudú slúžiť verejné bohoslužby do 23. marca.

Kňazi našej farnosti budú naďalej poskytovať duchovnú starostlivosť o veriacich takými spôsobmi, ktoré neprotirečia vydanému nariadeniu.

Úmysly prijatých svätých omší počas týchto dní budeme slúžiť pri zatvorených dverách v Kostole sv. Františka o 18.00 hod. tak, aby sa veriaci mohli duchovne s nami spájať pri počúvaní sv. omše z rádia.

Zároveň Vás informujeme, že predsieň Kostola sv. Františka bude otvorená každý deň do 17.00 hod.

Svätý Michal Archanjel a František, orodujte za nás.

 

                                                              P. Lucián Mária  Bogucki, OFMConv.

                                                                         správca farnosti

V Bratislave, Karlovej Vsi, 10. 03.2020