Bratislava

Bratislava: Návšteva nemeckého provinciála

IMG 20200311 WA0004V dňoch od 7. do 8. marca navštívil Bratislavu P. Andreas Murk, predstavený provincie sv. Alžbety v Nemecku.

Páter Andreas cestou na kustodiálnu kapitulu vo Viedni, na pozvanie slovenského kustóda, navštívil našu bratislavskú komunitu. Okrem stretnutia s miestnou rehoľnou komunitou a prehliadky Bratislavy nemecký provinciál sa zúčastnil nedeľňajšej svätej omši pre deti v Kostole sv. Františka v Karlovej Vsi.

Text: lmb; foto: archív OFMConv.