Bratislava

POZVANIE K MODLITBÁM

V piatok 13. marca bude v Kostole sv. Františka celodenná poklona Sviatosti Oltárnej od 9.00 do 17.00 hod. Každú celú hodinu, začínajúc od 10.00, budeme udeľovať Sväté prijímanie. Počas poklony bude príležitosť pristúpiť k sviatosti zmierenia.


Milí Karlovešťania, bratia a sestry,

naši otcovia biskupi nás povzbudzujú k tomu, aby tam, kde je to možné, zostali kostoly pre súkromnú modlitbu otvorené. Ako Vaši duchovní otcovia chceme Vám dať príležitosť k osobnému stretnutiu s eucharistickým Pánom, aby sme v jeho blízkosti hľadali posilu v týchto ťažkých dňoch a vyprosovali pre naše mesto ochranu pred nákazou. Preto

v piatok 13. marca v Kostole sv. Františka

bude celodenná poklona Sviatosti Oltárnej od 9.00 do 17.00 hod. Každú celú hodinu, začínajúc od 10.00, budeme udeľovať Sväté prijímanie. Počas poklony bude príležitosť pristúpiť k sviatosti zmierenia.

Prosíme, aby ste počas návštevy kostola v laviciach dodržiavali medzi sebou primeraný odstup, nebrali do rúk modlitebné knižky a tiež sa nezdravili podávaním rúk.

Nech tento deň bude dňom modlitby a pokánia, aby milosrdný Pán nás ochránil od každého zla.

P. Lucián Mária Bogucki OFMConv

správca farnosti

V Bratislave, Karlovej Vsi 11.03.2020