Bratislava

BA: Zelený štvrtok s koronavírusom

IMG 20200409 WA0032Tento kňazský deň naša rehoľná komunita začala spoločnou modlitbou Liturgie hodín, počas ktorej si bratia kňazi obnovili svoje kňazské sľuby.

Čas dopoludnia bol vyplnený pracou. Bratia Róbert a Adam sa venovali príprave „kňazskej“ večere, ktorá má v našich kláštoroch vždy slávnostný charakter.

Povzbudení usmernením hlavného hygienika poprosili sme o pomoc pri dnešnej liturgii dvoch miništrantov a organistku. Vďake ich prítomnosti svätá omša na Pamiatku Pánovej večere mala slávnostný charakter. Predsedal je páter Lucián, ktorý vo svojej kázni povzbudil bratov, aby sa v blízkej budúcnosti pripravili nielen umývať ľuďom nohy, ale aj na otieranie sĺz, posilňovanie ducha, službu ucha, lebo táto pandémia prinesie veľa zranení v ľudských životoch.

Po svätej omši nasledovala už avizovaná večera, ktorá bola radostným časom na upevňovanie bratských a priateľských vzťahov.

Text: P. Lucián; foto: archív OFMConv.