Bratislava

Bratislava: Veľký piatok s koronavírusom

IMG 20200410 154127Opäť začiatok dňa v kláštornej kaplnke o 7.00 hod. Recitáciou posvätného čítania a raných chvál vyprosujeme u Pána požehnanie pre naše spoločenstvo a karloveskú farnosť. Po skromných raňajkách každý odchádza k svojim povinnostiam.

Na pravé poludnie sa schádzame v kostole na spoločnú krížovú cestu, ktorej rozjímanie nám pripravil gvardián páter Jaroslav .

Presne o 15.00, v hodine Ježišovej smrti, začíname sláviť veľkopiatočnú liturgiu Pánovho umučenia. Obradom predsedal páter Adam Baran. Počas kázne povedal nám, že ukrižovaním a smrťou Ježiša Boh „potrestal“ sám seba a urobil to z lásky k nám. Aj obdobie pandémie, je „Božím trestom“, ale nie pre naše pokarhanie, ale pre našu výchovu - dodal dnešný kazateľ.

Neskoršie popoludnie si už každý z nás organizoval po svojom. Bol to čas na súkromnú modlitbu, vychádzku do Líščieho údolia, dokončenia upratovania, písania veľkonočných pozdravov alebo prípravu na zajtrajšiu liturgiu. Večer sa páter Lucián stihol ešte pomodliť online krížovú cestu s rodinným spoločenstvom.

Text: P. Lucián; foto: archív OFMConv.