Bratislava

Bratislava: Biela sobota s COVID-19

BIela sobota mini

Modlitba, práca, varenie, príprava liturgie, individuálne stretnutia s veriacimi, to bola náplň celého sobotňajšieho dňa.

Všetci sme sa tešili na liturgiu liturgií, to znamená na obrady vigílie Pánovho zmŕtvychvstania.

Tohtoročným sláveniam predsedal predstavený našej karloveskej rehoľnej komunity P. Jaroslav Cár. Vďaka jeho dôslednosti a tiež svedomitosti našich dvoch liturgických pomocníkov obrady boli na úrovni pápežskej liturgie.

V homílii otec gvardián okrem iného povedal: „V dnešný večer radostné Glória a Aleluja nás privádzajú k Ježišovmu prázdnemu hrobu, aby sme sa mohli tešiť z jeho víťazstva. Naša viera nás privádza k nemu samému, aby sme mu mohli poďakovať za ňu a opäť si ju obnoviť. Dnešnou terminológiou by sme mohli povedať, že si ju túžime reštartovať.“

Na záver samotného obradu vzkriesenia páter Jaroslav vyšiel so sviatosťou Oltárnou pred kostol a udelil požehnanie všetkým naším farníkom a obyvateľom Karlovej Vsi.

Text: P. Lucián; foto: archív OFMConv.