Bratislava

Bratislava: Veľká noc s koronavírusom

VN mini

Deň začíname rannými chválami v kláštornej kaplnke. Po modlitbe ideme do refektára na veľkonočné raňajky a tam nachádzame všetko pripravené. Páter Róbert Gajderus ako dobrá Marta počas pandémie sa s láskou stará o našu telesnú schránku. Aj teraz vstal skôr ako ostatní, aby stôl po každej stránke vyzeral sviatočne. Otec gvardián požehnal veľkonočné pokrmy, prečítal evanjelium o tom, ako Ježiš pripravil po svojom zmŕtvychvstaní pokrm pre svojich učeníkov a poprial nám požehnané sviatky.

O 10.00 hod. začíname slávnostnú sv. omšu. Predsedá jej náš ekonóm a kuchár v jednej osobe páter Róbert. Tak ako vie výborne variť tak tiež vie skvelo kázať. Vo svojom slove nás povzbudzuje k tomu, aby sme boli pravými svedkami zmŕtvychvstalého Ježiša Krista.

Pred obedom má miesto spoločná breviárová modlitba. Samotný obed je spojený nielen s gurmánskym zážitkom ale aj s upevňovaním bratských vzťahov. Od 14.00 otvárame kostol a na striedačku adorujeme Pána do 18.00, čakajúc na tých, ktorí by v rámci poobedňajšej vychádzky chceli navštíviť kostol na krátku modlitbu a prijate sviatosti Oltárnej. Večer jedni trávia pri sledovaní televízneho programu, iní na prechádzke a dokonca páter Lucián na bicykli.

Veľkonočný pondelok sa programom nelíšil od nedele. Všetci sme čakali na sv. omšu, vedeli sme, že vďaka pátrovi Michalovi Ledeckému bude mať taliansky nádych, a neboli sme sklamaní. Okrem dobrej atmosféry sme mali aj zážitok z dobrej kázne. Páter Michal nám povedal, že tak ako sme sa na zmŕtvychvstanie pripravovali štyridsať dni, tak teraz budeme päťdesiat dní vychádzať s Ježišom z hrobu, aby sme sa dobre pripravili na prijatie jeho a Otcovho Ducha.

Všetkým vám prajeme radostné prežívanie veľkonočnej oktávy. Sme s vami v duchu spojení.

Texr: P. Lucián; foto: archív OFMConv