Bratislava

Bratislava: Ukončenie 1. ročníka animátorskej školy

Animatori miniV sobotu a nedeľu 23. – 24. júna 2012 sa v Bratislave v rámci minoritskej animátorskej školy naposledy v tomto školskom roku stretli budúci animátori. Tento animátorsky tréning viedol P. Lucián Mária Bogucki, OFMConv.

 V sobotu a nedeľu 23. – 24. júna 2012 sa v Bratislave v rámci minoritskej animátorskej školy naposledy v tomto školskom roku stretli budúci animátori. Tento animátorsky tréning viedol P. Lucián Mária Bogucki, OFMConv. Jednotlivé liturgické obdobia cirkevného roku, boli témou tejto „víkendovky“. Cieľom, bolo nielen priblížiť mladým dôležitosť prežívania jednotlivých liturgických období, ale ponúknuť im aj možnosť, ako tieto obdobia zaujímavým spôsobom priblížiť deťom a mládeži.

V nedeľu, v kostole sv. Františka v Karlovej Vsi sa pri sv. omši o 11.30, ktorej predsedal minoritský novokňaz P. Róbert Gajderus, tridsiati ôsmi animátori spolu so svojimi moderátormi P. Luciánom a Evou Polákovou , poďakovali za prvý ročník minoritskej animátorskej školy. V závere sv. omše, vyšší predstavený minoritov na Slovensku, ktorý nie len morálne, ale aj finančne zastrešil animátorskú školu, odovzdal účastníkom diplomy.

Text: lmb; foto: Šimon Šuty a Marián Polák