Bratislava

So sv. Jánom Pavlom II. po slovenskom nebi

IMG 20200422 093005Dnes, 22. apríla 2020 si pripomíname 30. výročie príchodu pápeža Jána Pavla II. do Bratislavy. Samotné výročie prvej pápežovej návštevy Slovenska, ako aj zložitá situácia vytvorená šíriacou sa nákazou Covid-19, povzbudila dp. Jána Košiara k zorganizovaniu preletu relikvií sv. Jána Pavla II. nad Slovenskom Otec Košiar pre tuto myšlienku nadchol pána arcibiskupa Jána Sokola , ktorý na bratislavských Vajnoroch pred tridsiatimi rokmi vítal Jána Pavla II. Potreboval ešte samotné relikvie. Keďže vedeli že my v kláštore v Karlovej Vsi máme, tak ma poprosil o spoluprácu.

Videl som Slovensko z vlaku, auta a bicykla, a dnes aj z lietadla. Spolu s otcom arcibiskupom, kameramanom Miroslavom Bartošom a mladým pilotom sme nastúpili na piešťanskom letisku do „niečoho“ čo sa volá lietadlo. Nebol to vyhliadkový let, bola to púť do Šaštína, ktorá viedla vzdušným priestorom cez Sereď, Trnavu, Bratislavu, Malacky. Počas tejto púte sme sa modlili, spievali a žehnali „našu drahú vlasť“ relikviami vlasov sv. Jána Pavla II. Modlili sme sa za všetkých Slovákov doma aj v zahraničí, za všetkých ktorí bývajú na území Slovenska, za veriacich aj neveriacich, aby všetkých Pán ochraňoval, a to nielen pred nákazou coronavírusom ale aj pred duchovným a morálnym morom.

Text a foto: P. Lucián