Bratislava

Obnovenie bohoslužieb v Bratislave - Karlovej Vsi

Od stredy 6. mája 2020 obnovenie verejných bohoslužieb aj v Bratislave Karlovej Vsi

Nový dočasný rozvrh svätých omši:

Kostol sv. Františka

v týždni: 16:00 (pre seniorov); 18:00;

v sobotu: 7:00; 16:00 a 18:00 s platnosťou na nedeľu

v nedeľu: 7:00 (pre seniorov); 8:00; 9:00; 10:00; 11:00; 12:00; 16:00 (pre seniorov); 18:00;

 

Kostol sv. Michala

v týždni: 6:45

v nedeľu: 10:00; 19:00


Bohoslužby sa konajú za prísnych hygienických a organizačných pravidiel:

- V kostoloch sadáme len na vyznačené miesta v dvojmetrových odstupoch.

- Po naplnení kapacity chrámu je možne využiť priestor vonku, takisto dodržiavajúc primerané rozostupy.

- Pri vstupe do kostola je potrebné dezinfikovať ruky.

- Všetci účastníci bohoslužieb sú povinní používať ochranné rúška.

- Znak pokoja vynechávame alebo nahrádzame úkonom hlavy. Nesmú sa používať spoločné knižky.

- Sväté prijímanie sa na základe dovolenia biskupskej konferencie rozdáva do rúk.
Kto by z vážneho zdravotného dôvodu nemohol prijať Eucharistiu do rúk, nech príde na sväté prijímanie na záver, ako posledný.

Vysluhovanie sviatosti zmierenia: každý štvrtok počas poklony Sviatosti oltárnej od 14:00 do 16:00 a po svätých omšiach o 16:00 a 18:00 hod.

Všetkých povzbudzujeme k veľkej trpezlivosti a ohľaduplnosti. Je na nás, aby sme tieto pravidlá, ktoré samozrejme nebudú bez ťažkostí, využili na dobré. Rešpektujme pokyny kňazov a zaumieňme si vopred, že urobíme všetko, aby nedochádzalo k zbytočným sporom.

P. Lucián Mária Bogucki, OFMConv.

správca farnosti

V Bratislave Karlovej Vsi, 5. mája 2020