Brehov

Brehov: miništrantský tábor

Minulý týždeň sa v Brehove konal ďalší ročník tradičného miništrantského tábora.

Pod vedením pátra Martina a niekoľkých animátorov sa vyše 30 miništrantov z Bratislavy, Pruského, Považskej Bystrice, Levoče, Spišského Štvrtku, Žakoviec a Parchovian mohlo počas celého týždňa spolu zabávať, súťažiť či športovať. Okrem futbalu sa tento rok ujali aj bežecké preteky či šermiarske zápasy, pri ktorých nesmel chýbať ani tradičný splav Bodrogu či večerná opekačka. Novinkou tohtoročného tábora bola mestská hra v Slovenskom Novom Meste a jeho okolí, či adrenalínom nabité spúšťanie sa na bobovej dráhe. Vodné stanoviská neboli jedinou aktivitou spojenou s vodou, keďže teploty sa šplhali pre podnebie Brehova typicky vysoko. Schladiť sa bolo možné aj v bazéne, v ktorom si chalani užili kopu zábavy. Nechýbali, samozrejme, ani liturgické krúžky, na ktorých mal každý miništrant príležitosť dozvedieť sa niečo nové do svojej miništrantskej praxe. Čiňme dobro, kým je čas - tak znelo heslo tábora, a v tomto duchu sa aj miništranti usilovali byť aktívnymi roznášateľmi kresťanských hodnôt lásky a modlitby. Veríme, že sa chalanom páčilo a tešíme sa na všetkých opäť o rok!

Text: Alžbetka; video: Patrik; foto: br. Peter a animátori

https://www.youtube.com/watch?v=rbpVgZCOyMk