Brehov

So Štefanom Iglódym po jeho stopách

Po roku sa skupinka pútnikov opäť vrátila na miesta spojené so životom minoritského novica zo 17. storočia - Štefana Iglódyho.

Našou základňou bol od pondelka do štvrtka kláštor v Brehove. Tentokrát sme sa medzi jednotlivými miestami nepresúvali pešky, ale na bicykloch. Ako katolíci veríme, že svätí sa za nás prihovárajú u Boha a sprevádzajú nás na pozemskej púti. Prostredníctvom fotografií sme chceli vyjadriť tajomné prelínanie sa osudov nás, súčasných pútnikov, a brata Štefana. Môžeme povedať, že celkom v duchu františkánskej tradície, veď už náš svätý zakladateľ inscenoval udalosti Ježišovho života, aby ich bolo možné kontemplovať v ich konkrétnosti: tak povstali jasličky či pobožnosť krížovej cesty.

Modlili sme sa pred kalvínskym kostolom v obci Kisrozvágy, kde sa Štefan narodil a bol vychovaný v kalvínskej viere. Zahliadli sme ho pred pozostatkami hradu v Kisvárde, kde pred vstupom do rehole slúžil, a pomohli sme mu vyjsť aj na ruiny hradu vo Veľkom Kamenci, lebo v habite a na boso sa mu nestúpalo ľahko. Svedkom jeho smrti medzi Veľkým a Malým Horešom bol tento rok len páter Martin, keďže ostatní pútnici boli obsadení do tejto vízie. Súčasný kustód minoritov im ale všetko ochotne prerozprával večer pri ohni nad brehovským kláštorom. Nemohli sme obísť ani obec Rad, miesto, kde len pred niekoľkými rokmi boli nájdené pozostatky brata Štefana, čím sa jeho príbeh znova prihlásil o slovo.

Ďakujeme múzeu v Starej Ľubovni za zapožičanie dobových oblečení.

Text a foto: br. Peter Pikulík