Brehov

Brehov: Duchovné cvičenia bratov

DuchovneminiV jesennej atmosfére Brehovského kláštora prežili od 21. – 27. októbra 2012 pätnásti bratia minoriti spoločný týždeň na tématických duchovných cvičeniach.

V jesennej atmosfére Brehovského kláštora prežili od 21. – 27. októbra 2012 pätnásti bratia minoriti spoločný týždeň na tématických duchovných cvičeniach. Zamýšľali sa a otvárali si srdcia na duchovné dedičstvo, ktoré im zanechal ich rehoľný spolubrat sv. Maximilián Mária Kolbe. Exercitátorom bol páter Gregor Mária Szymanik, minorita zodpovedný za duchovné centrum Rytierstva Nepoškvrnenej v Lasku pri Niepokalanowe v Poľsku. Tak ako v živote sv. Maximiliána zasvätenie Nepoškvrnenej Panne prinieslo mnohé plody svätosti, nech prinesie aj v živote slovenskej kustódie bratov minoritov, ktorá ju má za svoju patrónku.

.

.

 


Text: tl. foto: br. Ján Hruszowiec