Brehov

700 rokov Brehova

 V sobotu 1. augusta naša obec Brehov slávila 700 rokov prvej písomnej zmienky. Slávnosť sa začala v našom kostole sv. Františka svätou omšou, ktorú celebroval P. Lucián, predstavený Rehole minoritov na Slovensku. 


[5.8.2009] V sobotu 1. augusta naša obec Brehov slávila 700 rokov prvej písomnej zmienky. Slávnosť sa začala v našom kostole sv. Františka svätou omšou, ktorú celebroval P. Lucián, predstavený Rehole minoritov na Slovensku. 

Sv. omše sa zúčastnili aj Vdp. Bartolomej Gábor, dekan z Moldavy nad Bodvou, ktorý hlásal Božie slovo, Vdp. Lorenzo Pástor, dekan z Veľkých Kapušian, Vdp. Roland Bör, farár z Radu.
Prítomné boli aj rehoľné sestry sv. Vincenta de Paul, ktoré pôsobili v Brehovskom kláštore počas totality.
Z kostola sme sa všetci presunuli do kultúrneho domu. Po úvodnom programe pripravenom miestnym folklórnym súborom nás starosta obce v krátkosti oboznámil s históriou Brehova a odovzdal pamätné plakety obce. 
Jednu z nich odovzdal aj našej Reholi, do rúk miestneho predstaveného P. Petra.
Kultúrny program zakončil opäť svojím vystúpením miestny folklórny súbor, po ktorom sme sa odobrali na slávnostný obed.
Po obede program pokračoval na futbalovom ihrisku. O zábavu sa postarali pozvaní hostia a skupiny z Maďarska aj Slovenska. Slávnosti pokračovali aj v nedeľu až do večerných hodín.

text: pp, foto: Vaclav Horňak a lmb