Brehov

Brehov: Detský tábor 10.-15.8.

 „Nebo sa začína na zemi“ – o pravdivosti tohto výroku – a zároveň hesla nášho tábora – sa mohlo v Brehove počas uplynulého týždňa presvedčiť 68 detí, ktorým sa venovalo 14 animátorov.

„Nebo sa začína na zemi“ – o pravdivosti tohto výroku – a zároveň hesla nášho tábora – sa mohlo v Brehove počas uplynulého týždňa presvedčiť 68 detí, ktorým sa venovalo 14 animátorov.

Deti boli rozdelené do šiestich skupín podľa veku. Každá skupina bola označená inou farbou, aby tak spoločne vytvorili dúhu podobnú tej na táborových tričkách. Pestré spektrum detí obohatili svojou prítomnosťou aj deti z kremnického detského tábora, z ktorých niektoré boli sluchovo postihnuté.

Dopoludňajší program bol rozdelený do dvoch blokov - v rámci tvorivých dielní deti vytvárali stojany na fotografie, ozdobovali zrkadlá, batikovali a maľovali tričká, zhotovovali magnetické a iné ozdoby, „pingpongových vtáčikov“, vtáčie búdky z odpadu a podobne. – V rámci krúžkov boli deti rozdelené na tanečný krúžok – pripravili si tanec na rozlúčkový večer; dramatický krúžok si pripravil scénku o Nanebovzatí Panny Márie podľa bl. K. Emmerichovej a pracovno-športový krúžok sa venoval upratovaniu a hrám. Počas jazykového okienka sa deti oboznámili so základmi posunkovej reči.

Popoludňajší program bol zameraný na hry a súťaže. Miestny futbalový štadión sa stal dejiskom táborových olympijských hier. Obec Brehov sa následne stala svedkom hľadania pokladu, ktorý sa však ukrýval v kláštornej jedálni. Deti si mohli vyskúšať svoju šikovnosť, odvahu a vytrvalosť mnohých netradičných súťažiach, z ktorých monohé mali enviromentálne zamerané - chytanie chrobákov a pavúkov a ich vypúšťanie do prírody (tu deti prejavili nečakanú odvahu v snahe získať body), upratovanie odrezaných konárov a koreňov, hľadanie a zapamätanie si rôznych citátov umiestnených v lese, triedenie odpadu, hľadanie strieborných kamienkov v piesku, a pod.

Večerný program sa začínal prípravou spevu na svätú omšu, samotnými svätými omšami, ktoré celebroval P. Peter. Nechýbal táborák, diskotéka, spoločné večery. Myslím, že aj atmosféra v tábore prispela k veľkej obľube, ktorej sa tešila táborová hymna: „Či si veľký a či malý, možno akurát, Boh Ťa má rád.“

Text: br. Martin
Foto:Dáša Mellová

 Tento projekt sa uskutočnil vďaka grantovému programu Prekročme spolu bariéry Konta Orange, n.f.
Za finančnú podporu ďakujeme aj Slovenským elektrárňam, a.s.