Brehov

Brehov: Kanonická vizitácia

Brehov_miniOd 4. do 6. februára  2010 provinciálny kustód P. Lucián Mária Bogucki uskutočnil kanonickú vizitáciu rehoľnej komunity v Brehove. Takúto vizitáciu vyšší predstavený je povinný vykonať aspoň raz za volebné obdobie.

Od 4. do 6. februára  2010 provinciálny kustód P. Lucián Mária Bogucki uskutočnil kanonickú vizitáciu rehoľnej komunity v Brehove. Takúto vizitáciu vyšší predstavený je povinný vykonať aspoň raz za volebné obdobie. V súčasnosti v kláštore v Brehove sú traja rehoľnici: P. Peter Gallik, gvardián, P. Stanislav Rok, vikár i Br. Stanislav Ryczkowski.

Vizitácia sa začala spoločnou sv. omšou v miestnom kostole za prítomnosti veriacich. Počas sv. omše otec kustód hovoril o potrebe kňazov v misijných krajinách.  A povzbudil prítomných k modlitbe za nové misijné povolania, zvlášť z kňazských rádov. V programe vizitácie boli osobné stretnutia s bratmi, kontrola úradných kníh a kláštorná kapitula, na ktorej P. Lucián po duchovnom slove poďakoval miestnej komunite za svedectvo rehoľného života, za pastoráciu a za úsilie o obnovu starobylého kostola a kláštora.

 

Bratia z brehovskej komunity sa starajú o miestnych veriacich, ktorých je okolo 450, zvyšok obyvateľstva patri k reformovaným kresťanom alebo k svedkom Jehovovým.  Otcovia Peter a Stanislav sa venujú vedeniu ľudových misii a rôznych duchovných obnov vo farnostiach, alebo v ženských rehoľných komunitách. Kláštorná budova poskytuje priestor pre detské a mládežnícke tábory a iné duchovné podujatia.

 

Text: lmb; foto: lmb, S. Ryczkowski, V. Horňak