Brehov

Brehov: Príprava na doživotné sľuby

II.Noviciat_miniV minoritskom kláštore v Brehove od 1. septembra 2010 prebieha  Druhý noviciát to znamená mesačná príprava pred zloženým doživotných sľubov.   

V minoritskom kláštore v Brehove od 1. septembra 2010 prebieha  Druhý noviciát to znamená mesačná príprava pred zloženým doživotných sľubov.   31 mladých spolubratov z Poľska, Bieloruska, Ukrajiny a Uzbekistanu patriacich do troch poľských rehoľných provincií sprevádzajú traja vychovávatelia.

 

Kandidátov na doživotné sľuby 9. a 10. septembra navštívil kustód P. Lucián M. Bogucki a rektor bratislavského juniorátu  P. Tomáš Lesňák, ktorí sa stretli s mladými bratmi na spoločnej rekreácii a pri sv. omši. Páter Lucián mal možnosť priblížiť účastníkom druhého noviciátu minulosť a prítomnosť života minoritov na Slovensku a tiež v Albánsku.

 

Príprava na doživotné sľuby sa v brehovskom kláštore s menšími prestávkami koná od roku 1999.

Text: lmb; foto: archív OFMConv.