Brehov

Kríž San Damiano v Brehove

Dnes sme v našom kláštore v Brehove privítali bratov františkánov z Prešova, ktorí nám priviezli putovný kríž San Damiano, pred ktorým sa modlil sv. František z Assisi.  Dnes sme v našom kláštore v Brehove privítali bratov františkánov z Prešova, ktorí nám priviezli putovný kríž San Damiano, pred ktorým sa modlil sv. František z Assisi. 

 Kríž putuje po slovenských františkánskych, minoritských a kapucínskych kláštoroch z príležitosti 800-stého výročia schválenia františkánskej reguly pápežom Inocentom III.


Slávnostnej sv. omši predsedal P. Egid. P. Gracián v kázni vyzdvihol Františkovu ochotu odpovedať na Božie pozvanie bez vyhovárania a plniť vôľu nášho Pána. Kríž bude v Brehove až do nedele, a v pondelok poputuje k bratom františkánom do Fiľakova.

Program návštevy kríža v Brehove:
V utorok po sv. omši o 18.00 hod. - prednáška o ikone kríža
V stredu o 17.00 hod. program Tretieho rádu sv. Františka
V piatok o 17.00 hod. program Ružencového spolku
V nedeľu o 15.00 hod. pobožnosť: Modlitba so sv. Františkom
Všetkých Vás srdečne pozývame, aby ste spolu s nami prežili tento týždeň.

text: P. Peter, foto: P. Michal