Brehov

Brehov: Návšteva kustóda

Brehov_mini2. decembra 2010 rehoľnú komunitu v Brehove na východnom Slovensku navštívil P. Lucián M. Bogucki, predstavený slovenskej minoritskej kustódie.

2. decembra 2010 rehoľnú komunitu v Brehove na východnom Slovensku navštívil P. Lucián M. Bogucki, predstavený slovenskej minoritskej kustódie.

 

Brat kustód sa počas krátkej návštevy brehovskej komunity stretol osobne s každým bratom a následne viedol kláštornú kapitulu, na ktorej boli riešené veci spojené s pastoračnými aktivitami bratov a s ich každodenným životom.

 

V rámci tejto bratskej návštevy nechýbala príležitosť k spoločnej modlitbe počas sv. omše v brehovskom kostole, ktorý naplno dýcha adventnou atmosférou.

 

Text a foto: lmb