Brehov

Brehov: Prvý deň kustodiálnej kapituly

Kapitula1_miniDňa 2. mája 2011 sa v kláštore sv. Františka v Brehove na východnom Slovensku začala tretia riadna kapitula minoritskej kustódie. Kapitule predsedá generálny minister rádu P. Marco Tasca.

Dňa 2. mája 2011 sa v kláštore sv. Františka v Brehove na východnom Slovensku začala tretia riadna kapitula minoritskej kustódie. Kapitule predsedá generálny minister rádu P. Marco Tasca.Spolu s otcom generálom sa kapitulného zhromaždenia zúčastňuje 23 bratov. Medzi prítomnými sú provinciálny ministri z Krakova a Brna a tiež generálny asistent P. Jacek Ciupiński, ktorý má na starosti región rádu,doktorého patrí aj Slovensko.

Sv. omšou o Duchu Svätom, ktorej predsedal provinciál z Krakova P. Jaroslav Zachariasz, bratia vstúpili do kapitulného diania. Počas sv. omše sa nad Božím slovom zamyslel provinciál z Brna P. Bogdan Sikora. P. Bogdan spomínajúc prenasledovanie apoštolov a patróna dnešného dňa sv. Atanáza povedal, že toto prenasledovanie pokračuje do dnes. „Apoštoli verili, že Ježiš je víťaz a prosili Boha, aby jeho nasledovníkom zoslal svojho Ducha“. Kazateľ pripomenul zhromaždeným bratom, že Boh ich potrebuje. Potrebuje ich preto, aby Božie slovo bolo naďalej ohlasované. „Musíme byť novými ľuďmi, lebo len ten, kto je naplnený Duchom Svätým, môže skutočne a s Božou mocou ohlasovať Božie slovo“- povedal P. Bogdan.

Českému provinciálovi patrila aj dopoludňajšia prednáška, ktorá spolu s tichou poklonou pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou, bola časom duchovnej obnovy pre bratov zhromaždených na kapitule. Počas prednášky P. Bogdan hovoril o našej identite, ktorá sa zakladá nielen na viere, že Boh ma prijíma takého aký som, ale aj na tom, že sa mám stávať takým, akým ma Boh chce. „Boh nás povoláva, aby sme sa podobali obrazu jeho Syna“ – konštatoval český provinciál.

O 15-tej hodine sa začalo prvé pracovné stretnutie kapitulného zhromaždenia. Bratia schválili program dňa, zvolili kapitulného sekretára, ktorým sa stal P. Peter Gallik, a tiež jednotlivé komisie. Nasledovalo čítanie správ, v ktorých bol zhodnotený duchovný, bratský a apoštolský život bratov za posledné štyri roky. Prvú správu prečítal generálny vizitátor P. Jacek Ciupiński, ďalej krakovský provinciál a doterajší slovenský kustód P. Lucián M. Bogucki. Posledné slovo prvého dňa kapitulného zasadania patrilo ekonómovi kustódie P. Witoldovi Adamczykovi.

Provinciálne a kustodiálne kapituly sa konajú v našom ráde každé štyri roky. Ich cieľom je zhodnotiť život a apoštolát bratov a pripraviť projekty pre budúcnosť. Kapitula tiež každé štyri roky volí nové vedenie kustódie. Už niekoľko rokov majú kapituly minoritov dve časti, prvú volebnú a druhú plánovaciu. Druhá časť tejto kapituly je plánovaná na prvé júnové dni.

Text a foto: lmb a tl