Brehov

Nový predstavený slovenských minoritov

Tomas_miniV utorok 3. mája 2011 bratia zhromaždení na kustódialnej kaptule v Brehove zvolili za svojho nového vyššieho predstaveného P. Tomáša Lesňáka. Jeho voľbu ihneď potvrdil generálný minister rádu P. Marco Tasca.

V utorok 3. mája 2011 bratia zhromaždení na kustódialnej kaptule v Brehove zvolili za svojho nového vyššieho predstaveného P. Tomáša Lesňáka. Jeho voľbu ihneď potvrdil generálný minister rádu P. Marco Tasca.

P. Tomáš sa narodil 30. 6. 1976 v Levoči. V septembri 1994, po maturite nastúpil do noviciátu bratov minoritov. Filozofické a teologické štúdiá začal v Krakove a ukončil v Ríme. Večné sľuby zložil v roku 1999 a v roku 2001 bol v Levoči vysvätený za kňaza. V školskom roku 2006/2007 bol magistrom postulantov v Levoči a od septembra 2007 pracoval v Bratislave ako gvardián miestnej komunity a rektor nášho juniorátu. Počas posledného volebného obdobia bol kustodiálnym sekretárom. P. Tomáš je členom medzinárodnej  komisie pre formáciu v našom ráde.

Text a foto: lmb