Brehov

Brehov: Druhý deň kustodiálnej kapituly

Kapitula2_miniDruhý deň kustodiálnej kapituly sa začal slávením sv. omše, ktorej predsedal generálny minister rádu P. Marco Tasca. Otec generál vo svojom krátkom príhovore poukázal na patrónov dnešného dňa svätých apoštolov Filipa a Jakuba...

Druhý deň kustodiálnej kapituly sa začal slávením sv. omše, ktorej predsedal generálny minister rádu P. Marco Tasca. Otec generál vo svojom krátkom príhovore poukázal na patrónov dnešného dňa svätých apoštolov Filipa a Jakuba, ktorých telesné pozostatky sa nachádzajú v Bazilike XII. apoštolov, pri ktorej sídli generálna kúria nášho rádu.

Dopoludňajšia práca kapitulných bratov bola venovaná ďalšiemu počúvaniu správ rehoľníkov zodpovedných za jednotlivé diela kustódie. Ako prvý hovoril diakon Róbert Gajderus, ktorý zodpovedný za pastoráciu povolaní, ďalej P. Tomáš Lesňák, ktorý mal na starosti permanentnú formáciu a následne P. Adam Baran zodpovedný za mariánske hnutie Rytierstvo Nepoškvrnenej a P. Peter Gallik, duchovný asistent Svetskej františkánskej rodiny. Po vypočutí správ sa bratia rozdelili do dvoch pracovných skupín, v ktorých zhodnotili prácu jednotlivých úradníkov a navrhli okruh tém, ktorým by sa mala venovať druhá časť kustodiálnej kapituly. Aby neovplyvňovali prácu bratov, zasadnutia v skupinách sa nezúčastnili vyšší predstavení. Tí v tom čase navštívili neďalekú dedinku Rad, kde na prelome 17. a 18. storočia pôsobili bratia minoriti a kde počas kalvinských prenasledovaní boli siedmi z nich zabití.

Utorok 3. mája 2011 sa slávnostne vpíše do dejín minoritskej kustódie. V tento deň bol v popoludňajších hodinách zvolený nový vyšší predstavený druhý v dejinách slovenskej kusódii a zároveň prvý slovenskej národnosti – P. Tomáš Lesňák. Po jeho zvolení bratia so spevom slávnostného „Te Deum“ prešli do kostola, kde P. Tomáš zložil vyznanie viery. Tento druhý deň kapituly bol ukončený modlitbou vešpier, ktorej predsedal novozvolený kustód.

Text a foto: lmb