Brehov

Duchovné cvičenia v Brehove

V dňoch od 26. - 29. 3. 2009 sa v Brehove, v kláštore minoritov konali Duchovné cvičenia vo forme večeradla.

 

V dňoch od 26. - 29. 3. 2009 sa v Brehove, v kláštore minoritov konali Duchovné cvičenia vo forme večeradla. Účastníci prišli z trebišovského, michalovského, sobraneckého dekanátu. Vo svojich
modlitbách sme vyprosovali pre rodiny a kňazov našich dekanátov plnosť Božích milostí a ochranu Panny Márie. Hoci nás nebolo mnoho - 27, no boli tam tí, ktorí počúvli volanie Panny Márie.

Modlitbu ruženca spojenú s rozjímaniami, sv. omše a adorácie viedol duch. otec Dušan Lupčo. Vo svojich prednáškach nám priblížil význam pôstu v našom živote, lásku Nebeského Otca a Panny Márie. Vyzval nás aby sme sa nebáli žiť život viery, aby sme boli verní Ježišovi a Márii. Počas adorácií sme silno pociťovali prítomnosť Pána Ježiša, jeho dotyk lásky. Do Nepoškvrneného Srdca Panny Márie sme vkladali aj prosby tých, ktorí nás prosili o modlitby.

Každý z účastníkov DC si odniesol silné duchovné zážitky a hlboký Boží pokoj v srdci. Všetky tieto dni boli naplnené vzájomnou láskou
a priateľstvom. Svoju veľkú vďaku chcem vyjadriť aj pátrom: P. Petrovi a P. Michalovi za ich pomoc, ochotu a službu lásky. Nech ich Božia prozreteľnosť požehnáva vo všetkom čo podnikajú a naša Nebeská Mamka Mária nech ich nosí vo svojom srdci a chráni ich.

V láske a modlitbe rezponzabile MKH dekanátu Trebišov
Mária Prosbová

Text: M. Prosbová, foto: P. Michal