Brehov

Večeradlo s Máriou v Brehove

miniV dňoch od 12.-15. 4. 2012 sa kláštore minoritov v Brehove uskutočnili Duchovné cvičenia vo forme Večeradla. Medzi modlitbami ruženca boli prednášky na tému: samota, ticho a modlitba, ktoré mal otec František Boldy.

V dňoch od 12.-15. 4. 2012 sa kláštore minoritov v Brehove uskutočnili Duchovné cvičenia vo forme Večeradla. A aj napriek malej účasti sme sa cítili príjemne pri srdci mamky Márie. Boli sme ako apoštoli vo večeradle s Pannou Máriou. Cítili sme jej lásku, pokoj a ochranu.

Medzi modlitbami ruženca boli prednášky na tému: samota, ticho a modlitba, ktoré mal otec František Boldy - redemptorista. Prednášku mala aj p. Marta Uchalová, ktorá nám zas vysvetľovala, čo znamená zasvätiť sa Panne Márii, jej Nepoškvrnenému Srdcu. Nezabudnuteľným zážitkom boli adorácie. Prítomnosť Ježiša - Jeho láska - prenikala naše srdcia. Každý z účastníkov odchádzal s radosťou a túžbou stretnúť sa znova na modlitbách.

Ďakujem všetkým, ktorí mi pomohli pri organizovaní duchovných cvičení. Moja veľká vďaka patrí aj bratom minoritom za ich ochotu, pomoc a službu lásky. Nech Panna Mária im u svojho Syna Ježiša vyprosí plnosť milosti a požehnania.

Mária Prosbová, zodpovedná za dekanát Trebišov