Brehov

Rekonštrukcia Kláštora v Brehove pokračuje.

Kláštor v Brehove je opäť o niečo krajší. Kláštor v Brehove je opäť o niečo krajší.

Podlaha kláštornej jedálne bola zdvihnutá na úroveň chodby a je v nej položená nová dlažba. Jej atmosféru zlepšila aj inštalácia nového osvetlenia.
Taktiež pomaly končia práce na odstránení prístavby z kláštornej „rajskej záhrady“ čím kláštor získal viac svetla a pôvodný vzhľad. Vďaka pomoci ochotných ľudí sa vymaľovali kláštorné chodby a izby.
Hoci nás ešte čaká mnoho práce chceme už teraz aj touto cestou poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na týchto opravách, či už svojou prácou, finančne, alebo svojou modlitbou.


Text: P. Peter, foto: P. Michal