Levoča

Pozvánka na tábor v Brehove

Miništrantov vo veku 8 – 15 rokov pozývame 18. – 22. augusta na tábor v našom brehovskom kláštore.

V roku Svätého písma sa zameriame na prehĺbenie poznania Biblie, významných osobností Starého i Nového zákona a predovšetkým Pána Ježiša. Ubytovanie je zabezpečené v Kláštore minoritov, je potrebné priniesť si spacák. Maximálna kapacita tábora je 40 miništrantov. Je potrebné prihlásiť sa do 12. júla 2020; pri nástupe do tábora odovzdať kópiu preukazu poistenca; účastnícky poplatok je dobrovoľný, jeho odporúčaná výška je 40 EUR – uhradiť ho môžete pri príchode do tábora; chlapci nemajú mať so sebou mobilný telefón, v prípade potreby možno volať na t.č. 0905 410 231.

Dopravu miništrantov z Bratislavy zabezpečia organizátori – v pondelok ráno 17.8. autami alebo vlakom. Ostatných miništrantov je potrebné priviesť v utorok 18.8. dopoludnia do 10.00. Tábor sa končí v sobotu dopoludnia o 10.00 hod. Pri kláštore sa nachádza detský bazén, preto je vhodné priniesť si plavky. 

Prihlášku je možné stiahnuť tu.

Pokoj a dobro

Br. Martin Mária