Levoča

LE: Prázdniny u minoritov

Celé sa to začalo popoludní, v nedeľu 5. júla. Skupinka mladých z Karlovej Vsi prijala ponuku stráviť pár dní v minoritskom kláštore v Levoči.

Už počas cesty panovala výborná atmosféra, ktorá zotrvala až do úplného konca. V tento deň sme stihli i krátku prehliadku mesta, počas ktorej sme obdivovali jeho malebnú architektúru. Nasledujúce dni sme medzi nami privítali aj ďalších účastníkov a celá akcia sa niesla v duchu radosti, priateľstva a nových zážitkov. Čo sa týka denného programu, ráno o siedmej bývala svätá omša spojená s modlitbou v kaplnke, na ktorej bola dobrovoľná účasť. Keďže prázdniny u minoritov boli aj s podnadpisom „pracovný tábor“, hneď sme sa pustili do práce. Jej náplňou bolo lepenie, brúsenie a maľovanie okien, maľovanie brány, žehlenie, či oškrabovanie steny a zábradlia. Po skončení práce v kláštore a vytúženom obede nasledovali výlety. Aj vďaka nim sme mali naozaj bohatý program, ktorý sme si užívali plnými dúškami. Vybrali sme sa na turistiku do Slovenského raja, kde naším cieľom bola Suchá Belá. Ďalšou turistickou destináciou boli samozrejme Slovákmi milované Vysoké Tatry, v ktorých sme si našli trasy vhodné pre náročnejších i nenáročnejších turistov. Jedným z bodov programu bolo lezenie v kameňolome. Konalo sa konkrétne v stredu, s pátrom Samuelom a zúčastnila sa na ňom väčšina našej skupiny. Tých, ktorí dychtia po nových poznatkoch z histórie, určite potešila návšteva Spišského a Kežmarského hradu. O duchovný program sa okrem iných postaral aj páter Jozef, ktorý nám ukázal kostoly v Dravciach a Spišskom Štvrtku. Vybrali sme sa aj na Mariánsku horu, aby sme si pozreli krásnu Baziliku Navštívenia Panny Márie. Ráno, v deň odchodu, sa niektorí z nás boli pozrieť do Kostola sv. Jakuba, na oltár Majstra Pavla z Levoče. Neskôr sme sa zbalili a v sobotu 11. júla vo večerných hodinách sa šťastne vrátili späť do Bratislavy.                                                                                                         Na záver by som ešte chcela vyjadriť veľkú vďaku všetkým, ktorí sa podieľali na priebehu tohto krásneho týždňa. Ďakujeme pátrovi Martinovi za pozvanie, skvelú organizáciu a bohatý program. Taktiež všetkým minoritom, ktorí nás srdečne prijali a postarali sa o to, aby sme boli naplnení radosťou a cítili sa ako doma. Bratovi Petrovi patrí poďakovanie za odvoz a nekončiaci humor. Samozrejme, nesmieme zabudnúť na Timku a Betku, ktoré nám každý jeden deň úžasne navarili. Tento spoločný čas bol pre každého z nás výnimočný, naplnený Božou prítomnosťou, prijatím, časom smiechu, radosti a upevňovania vzájomných vzťahov. Som šťastná, že som mohla byť súčasťou tohto celého a myslím si, že hovorím za všetkých, keď poviem, že by sme si to na budúci rok opäť radi zopakovali.

Text: Simonka; foto: br. Martin