Levoča

Spiš: 70. výročie barbarskej noci

IMG 3422V posledný augustový pondelok v Spišskom Štvrtku sa stretli všetci bratia slovenskej minoritskej kustódie pri príležitosti spomienky na 70. výročie barbarskej noci. Stretnutie sa začalo o 17 hodine premietaním filmu Tiene barbarskej noci. Premietania filmu sa zúčastnila aj početná skupina veriacich zo Spišského Štvrtku a okolitých dedín. Po vzhliadnutí filmu zaznela spomienka pána Františka Gaja, svedka týchto aprílových udalostí spred sedemdesiatych rokov. Štvrtocké spomienkové podujatie sa zakončilo spoločným posedením pri guláši, pripraveným bratmi a miestnymi veriacimi.

Utorok prvého septembra patril spomienke na bratov odvlečených z levočského minoritského kláštora. Samotná slávnosť sa začala slávením svätej omše v Kostole Ducha Svätého v Levoči, ktorej predsedal provinciálny kustód P. Lucián M. Bogucki OFMConv. Vo svojom príhovore otec kustód okrem iného povedal: „Pred vyše sedemdesiatimi rokmi Levoča sa stala miestom, kde sa viditeľným spôsobom odohralo tajomstvo neprávosti. Stala sa roľou kde medzi pšenicu zlý zasial kúkoľ. Viditeľným útokom zlého bola Barbarská noc z 13. na 14. apríla 1950, keď z minoritského kláštora boli násilne odvlečení do sústreďovacieho tábora pre rehoľníkov v Podolínci duchovní synovia sv. Františka. a sv. Ignáca z Loyoly.“ A na záver zdôraznil: „ Svedectvo našich bratov, ktorí zakúsili horkosť barbarskej noci a utrpenie štyridsaťročného komunistického prenasledovania musí sa stať pre každého z nás výzvou k ochotnejšiemu a radostnejšiemu prežívaniu svojho rehoľného a kresťanského povolania.

Po svätej omši v krátkom príhovore do historického kontextu barbarskej noci uviedol Vladimír Olejník, archivár biskupského úradu v Spišskej kapitule a následne bola odhalená pamätná tabuľa, ktorá bude pripomínať tieto tragické udalosti. Pamätnú tabuľu odhalil predstavený minoritov P. Lucián spolu s levočským dekanom Petrom Majcherom a predsedom prešovského samosprávneho kraja Milanom Majerským, ktorý ako jeden z prvých mladých Levočanov sa po nežnej revolúcii zapojil do opravy Levočského kláštora.

Pôvodne spomienkové oslavy boli naplánované 13. apríla na deň 7O. výročia barbarskej noci, ale kvôli epidémii koranavírusu boli presunuté na 1. septembra 2020. Autorom pamätnej tabule je levočský sochár Mgr. art. Ján Lesňák.

Text: P. Lucián; foto: P. Tomáš Vlček