Levoča

Obnova nášho starého kláštora

Viaceré média si všimli, že v Levoči bola ukončená prvá etapa obnovy nášho pôvodného kláštora zo 14. storočia. Nachádza sa na Kláštorskej ulici a bratia minoriti ho využívali do roku 1544.

Viac sa dočítate na:

TKKBS: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210115019

MY SPIŠ: https://myspis.sme.sk/c/22573405/levoca-ma-novy-skvost-vynovili-niekdajsi-klastor-minoritov.html

text: br. Tomáš M.
foto: prevzaté z TK KBS