Levoča

Levoča: Nočná krížová cesta

Dnes sa pod vedením pátra Martina Kollára, OFMConv. v skorých ranných, priam nočných hodinách v Levoči uskutočnila druhá nočná krížová cesta mužov.

Pátri minoriti stanovili a boli dodržané všetky náležité hygienické opatrenia. Práve kvôli nim sa pobožnosti zúčastnilo sedem účastníkov. Ďalší ich zo zdravotných či objektívnych dôvodov sprevádzali modlitbou zo svojich domovov či priamo lôžok. Zastavenia krížovej cesty sa odohrávali v teréne na trase od Kláštora minoritov cez mesto, na Sídlisko západ, odtiaľ na Zbojnícku lúku, dole ku Kováčovej vile a opäť do vrchu na Kúty. Pobožnosť krížovej cesty bola zakončená pri Bazilike Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore. Putovalo sa od jednej do piatej hodiny nad ránom.

Sedem mužov, sedem pútnikov. Číslo sedem naznačuje plnosť a v noci 27. marca v Levoči počas krížovej cesty plnosť bola. Plnosť krásy nočného putovania krajinou zaliatou mesačným splnom, plnosť námahy, úsilia a sebazaprenia pri zdolávaní terénu, plnosť bolesti nôh, zaťažených náhlym dlhým pochodom po nedávnom absolvovaní povinnej karantény. Predovšetkým však účastníci cítili plnosť milostí, ktoré sa svojou obetou snažili sprostredkovať svojim manželkám, deťom, rodinám, blízkym, či sebe samým. Nosnou témou jednotlivých zastavení krížovej cesty bol totiž život, obeta, skutky a problémy, ktoré prežíval sv. Jozef, pestún Pána Ježiša a nebeský patrón všetkých mužov, manželov a otcov. Zamyslenia vychádzali z Apoštolského listu pápeža Františka Patris corde – So srdcom otca. Venovali sa Jozefovej poslušnosti voči Božej vôli, jeho vernosti Božiemu zákonu, jeho prijímaniu reality, problémov a životných výziev, jeho dôvere v Božiu prozreteľnosť, jeho odovzdanosti v poskytovaní slobody pri výchove Ježiša, jeho práci, takej dôležitej pre život svätej rodiny. Krížovej cesty sa zúčastnili dospelí muži so svojimi problémami, obavami, s krížmi, ktoré nesú za svoje rodiny. V každej z naznačených polôh života sv. Jozefa mohli viac či menej odhaliť svoj život, svoje starosti a načerpať potrebnú posilu. Aj takýmto zvláštnym a výnimočným spôsobom sa v tomto pôstnom období pripravovali na nastávajúce Sviatky našej spásy.

Zostáva poďakovať pátrovi Martinovi za usporiadanie a vedenie tejto krížovej cesty a poprosiť milostivého Boha, aby láskavo zhliadol na prosby a obety, ktoré účastníci počas putovania predložili.

Modlime sa s pápežom Františkom:           

Buď pozdravený ochranca Vykupiteľa

a ženích Panny Márie.

Tebe Boh zveril svojho Syna;

v teba Mária vložila svoju dôveru;

s tebou sa Kristus stal mužom.

Ó, blažený Jozef, ukáž, že si aj naším otcom

a veď nás po ceste života.

Vypros nám milosť, milosrdenstvo a odvahu

a ochráň nás pred každým zlom. Amen.

Text: Vladimír Olejník; Foto: br. Peter a Martin