Levoča

Levoča: Zbieranie odpadu

Deti a mládež z Levoče a okolia sa zapojili do aktivity RE 246 zbieraním odpadu na Mariánskej hore.

Bolo nás spolu 20 duší. Najpočetnejšou bola rodina Obertová, ktorá vyslala všetkých šesť svojich ratolestí spolu s ocinom. Aktivitu RE 246 iniciovala Komisia pre mládež Spišskej diecézy. Jej zámerom je vyzbierať do 23. mája 246 vriec odpadu, pretože 246 bodov má encyklika pápeža Františka Laudato si. Svätý Otec v nej vyzýva chrániť prírodu, náš spoločný domov a tak napĺňať poslanie, ktoré nám zveril náš Stvoriteľ – starať sa o stvorený svet.

Veľmi ma teší, že zúčastnení sa s veľkou usilovnosťou snažili vyzbierať okolie Baziliky. Pri parkovisku bolo aj dosť veľa stavebného odpadu. Veľmi ochotne nám ho svojim autom odviezli k pútnickému domu dvaja mládenci, takže nás bolo nakoniec 22 J Odmenou, po vyše dvojhodinovej práci, nám bol dobrý pocit z vyzbierania viac ako 16 vriec odpadu, ako aj horalky, ktoré sme dostali od sestričiek vykupiteliek. Spontánne sme sa navzájom upozorňovali, aby obaly z nich nikto nevyhodil do prírody J

Text a foto: br. Martin Mária