Levoča

Levoča: Božie Telo a koncert

Dar Kristovho Tela a Krvi sme si v Levoči uctili eucharistickou procesiou. V nedeľu u nás vystúpila Schola Minor z Bratislavy.

Eucharistická procesia sa konala za krásneho slnečného počasia. Vzhľadom na stále trvajúcu pandémiu sa jej zúčastnilo pomerne veľa veriacich, ktorí spoločnou modlitbou a spevom ďakovali, prosili a predovšetkým velebili milosrdného Boha, ktorý sa nám dáva vo Sviatosti oltárnej.

V nedeľu Najsvätejšej Trojice v chráme Ducha Svätého v Levoči sa uskutočnil koncert gregoriánskej hudby v podaní Schola Minor z Bratislavy. Koncert bol nazvaný podľa časti textu slávnej stredovekej sekvencie zo sviatku Božieho Tela SIT LAUS PLENA (nech znie chvála, plná, jasná). Zazneli na ňom spevy stredovekého gregoriánskeho chorálu reflektujúce niekoľko vzájomne prepojených tém: veľkonočnú, mariánsku a tému Božieho Tela, ako aj spev o sv. Františkovi z Asissi. Koncert sa stretol s veľmi pozitívnym ohlasom poslucháčov. Aj samotní speváci si pochvaľovali atmosféru podujatia.

Text: br. Martin Mária; foto: Antónia a Veronika