Levoča

Modlitba o jednotu v Levoči

Týždeň modlitieb o jednotu kresťanov sme v Levoči začali spoločnou modlitbou v evanjelickom kostole a ukončili v minoritskom kostole Svätého Ducha.

Modlitba prebiehala podľa materiálov, ktoré spoločne pripravila Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov a Komisia pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví.

Okrem domácej evanjelickej farárky sa na ekumenickej bohoslužbe zúčastnil aj gréckokatolícky a rímskokatolícky farár, dvaja kapláni, bratia z rehole minoritov, sestry vykupiteľky, ako aj veriaci z radov evanjelikov i katolíkov. Po skončení modlitieb duchovní aj laici zotrvali chvíľu na neformálnych rozhovoroch.

text: br. Martin M. Kollár
foto: br. Tomáš M. Vlček

Fotografie z modlitby v evanjelickom kostole (utorok, 18.1.2022)

Záznam modlitby v minoritskom kostole (utorok, 25.1.2022)