Levoča

OFS z Levoče u Svätého Otca

Ôsmi členovia Františkánskeho svetského rádu z Levoče a ich blízki putovali do Ríma k Svätému Otcovi. Z Levoče sme vyrazili v utorok podvečer. Prenocovali sme v Bratislave, a už na obed sme boli v Camposanpiero – v minoritskom kláštore, na mieste, kde sv. Anton Paduánsky strávil posledné dni svojho pozemského života. Svätú omšu sme slávili v bazilike zasvätenej tomuto svetoznámemu kazateľovi Božej milosti. Pomodlili sme sa pri jeho sarkofágu, ako aj pri relikviách – pri jeho zázračne zachovaných hlasivkách. 

Vo štvrtok predpoludním sme slávili eucharistiu na La Verne na mieste stigmatizácie svätého Františka, v kaplnke, v ktorej sv. Bonaventúra napísal svoje slávne dielo Putovanie mysle do Boha. Večer sme prišli do Assisi a stihli sme navštíviť katedrálu sv. Rufína, v ktorej bol pokrstený sv. František aj sv. Klára. Z vrchu pri tunajšom hrade sme pri západe slnka obdivovali krásu mestečka pokoja, jeho bazilík a kostolov. Nocovali sme v minoritskom kláštore Franciscanum, kde nás veľmi pohostinne prijali poľskí bratia Jacek a Roman. Po rannej svätej omši v kláštornej kaplnke sme navštívili Baziliku sv. Františka, pomodlili sme sa pri jeho hrobe, pozreli sme si miesto, kde stál jeho rodný dom, pustovňu Carceri, kostolík a kláštor San Damiáno, kde František začal svoj život kajúcnika a kde s Klárou založili prvý kláštor klarisiek. Tu František počul slová Ukrižovaného: „Choď a oprav môj dom!“, tu Klára dostala dar videnia polnočnej svätej omše, ktorej sa kvôli chorobe nemohla zúčastniť. Navštívili sme aj Rivotorto a Porciunkulu – kostolík, ktorý František s prvými spoločníkmi opravil a vyprosil pre neho mimoriadne odpustky. Večer sme dorazili do Ríma, do kláštora sv. Maximiliána, kde nás čakal br. Tomáš Lesňák. V sobotu ráno nás odviezol k Vatikánu, vďaka čomu sme prišli včas a obsadili sme dobré miesta v aule Pavla VI. na pápežskej audiencii. Veľmi dojemný bol príhovor 98-ročného kardinála Jozefa Tomka adresovaný takmer piatim tisíckam „drahých rodákov“ – účastníkom ďakovnej púte. Po ňom zaintonoval gréckokatolícky biskup Peter Rusnák pieseň na oslavu Zmŕtvychvstalého. Aj pútnici spontánne zaspievali niekoľko piesní zakončiac V sedmobrežnom kruhu Ríma, čo sa ukázalo ako dokonale načasované, lebo po jej doznení prišiel Svätý Otec. Napriek očividne bolestivej chôdzi prejavoval veľkú radosť zo stretnutia. Pripomenul svoju septembrovú návštevu Slovenska i početné púte Slovákov do večného mesta, našu pohostinnosť prejavenú jemu a v poslednej dobe aj utečencom z Ukrajiny. Povzbudil nás rozvíjať pod ochranou Sedembolestnej dedičstvo sv. Cyrila a Metoda, ako aj sv. Jána Pavla II.

Krásnu atmosféru a nadšenie z auly sme si mohli preniesť aj do slnečných Vatikánskych záhrad, vďaka povoleniu, ktoré sa bratovi Tomášovi podarilo pre nás získať. Včas sme prišli do zaplnenej Baziliky sv. Petra, kde mimoriadne na hlavnom pápežskom oltári slúžili svätú omšu slovenskí biskupi s niekoľkými stovkami kňazov. Po jej skončení sme sa prešli rímskou štvrťou Trastevere, kde sme navštívili kostol zasvätený Panne Márii vyznačujúci sa o.i. kamennými doskami s rannými kresťanskými epitafmi.

V nedeľu ráno sme slúžili svätú omšu v kaplnke kláštora sv. Maximiliána, následne nás brat Tomáš sprevádzal centrom Ríma. Navštívili sme Baziliku Panny Márie na oltári nebies a Baziliku XII apoštolov, v ktorej sme sa pomodlili pri hroboch sv. apoštolov Filipa a Jakuba. V kláštore pri tejto bazilike je sídlo generálnej kúrie nášho rádu. Obdivovali sme tu aj sochu sv. Maximiliána, ktorej autorom je Levočan Ján Lesňák. Po obede sme vyrazili z Ríma. Božia prozreteľnosť nás priviedla do Orvieta (bolo potrebné natankovať, na diaľnici bolo draho a najbližšia pumpa bola práve tu), kde sme si uctili eucharistický zázrak. Nocovali sme v Bibione pri pláži v novučičkom dome Stella Maris, patriacom tunajšej diecéze.

Text: Br. Martin Mária; foto: br. Martin a pútnici