Levoča

Levoča: Živý Betlehem

V Levoči sme zažili Živý Betlehem v podobe mládežníckych scénok, živých sôch aj živých zvieratiek - vrátane poníka.

Mládež zo spoločenstva Eden, ktoré sa  s br. Tomášom stretáva v našom kláštore, pripravila pod vedením br. Martina na nádvorí levočského kláštora vianočné predstavenie s titulom „Prespávačka birmovancov“. Vystúpenie po svätej omši o 11:00 br. Tomáš vysielal v priamom prenose na yt:

Zostrih vystúpenia po svätej omši o 16:00 pripravil brat Roman:

Medzi predstaveniami deti a mládež z Levočskej doliny a Levoče vytvorili „živé sochy“ Panny Márie, svätého Jozefa, niekedy aj anjela, či pastierov.

Veľkému záujmu sa tešil poník, ktorého poskytla rodina Poľanovská. Menšie deti sa na ňom mohli aj povoziť. Krásne boli aj kozičky a ovečky, ktoré priviedli a o ktoré sa po celý čas starali chlapi z Domu sv. Františka. Chlapi sa už tradične postarali nielen o zvieratká, ale postavili aj šopu s jasličkami. Deťom ale aj dospelým sa veľmi páčili aj vystavené holuby a zajace, ktoré priviezol pán Slebodník, Žabecký, Matvej, Benko a Repaský.

Celé podujatie prebiehalo vo veľmi príjemnej atmosfére, pri teplotách mierne nad nulou, v bezvetrí, pri peknej účasti divákov počas oboch predstavení, ale aj medzi nimi. Ozvučenie zabezpečoval Blažej Krajňák. Všetkým, čo sa podieľali na priblížení tajomstva Vianoc, vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať.

Text: br. Martin Mária; video: br. Tomáš Mária a Roman; foto: K. Demočková, T. Krajňáková, M. Dzurňák,